Användarrättigheter

Viktig information

Läs dessa villkor noggrant. Om du inte accepterar dessa villkor, använd inte denna webbplats.
Användning av denna webbplats innebär att du godkänner villkoren nedan ("Villkoren").

Allmänt

Saturnus förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor eller att ta bort eller ändra innehållet på denna webbplats, utan att rådgöra med tredje part. Dessa villkor kommer att regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag, utan någon tillämpning av internationell privaträtt.

Användning, kopiering och spridning av webbplatsens information

Förutom om annat angetts, har du rätt att läsa, kopiera, skriva ut och sprida information som finns på denna webbplats ("Information") under följande villkor ("Auktorisering"):

  • Informationen får endast användas för personligt och icke-kommersiellt bruk
  • Informationen får inte modifieras eller på något annat sätt ändras

Kopior av informationen eller delar av den måste innehålla den information om copyright och varumärken som ges nedan, liksom denna text om tillåtelse att använda informationen.

Saturnus förbehåller sig rätten att vid godtycklig tidpunkt och utan att rådgöra med tredje part återkalla dylik auktorisering; du måste upphöra med användningen av aktuell länk i samma ögonblick som Saturnus underrättar dig om detta. 

Förutom i de fall specifikt tillstånd har getts får ingen del av informationen på denna webbplats återskapas i någon form, eller på något sätt, utan i förväg inhämtat tillstånd från Saturnus. Om något av dessa villkor inte uppfylls upphör omedelbart tillståndet att använda denna webbplats och allt nedladdat och/eller utskrivet material måste omedelbart förstöras.

Disclaimer

Den här webbplatsen tillhandahålls av Saturnus "i befintligt skick". Företaget gör inga utfästelser och utfärdar inga garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, vad gäller driften av denna webbplats, eller korrektheten och fullständigheten i information, innehåll, material och produkter som återfinns på denna webbplats. Saturnus kan inte på något sätt hållas skadeståndsskyldigt för några som helst skador som uppstår genom användningen av denna webbplats, inklusive, men inte begränsat till, skadestånd av direkt, indirekt, underordnad, straffrättslig eller följdskadetyp.

Länkar till tredje parts webbplats

Denna webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som tillhör tredje part och därför inte står under Saturnus kontroll. Vi gör inga utfästelser och utfärdar inga garantier av något slag vad gäller eventuella andra webbplatser som du kan få tillgång till via denna webbplats. När du besöker en webbplats som inte tillhör Saturnus gör du detta på egen risk och Saturnus har inget som helst ansvar för korrektheten eller tillförlitligheten i information, data, uttryckta åsikter, råd eller uttalanden på dessa webbplatser. Saturnus erbjuder endast dessa länkar som en hjälp och förekomsten av dylika länkar innebär inte ett indirekt godkännande.

Inskickat material

Saturnus har inte för avsikt att motta någon som helst information från dig som är personlig, konfidentiell eller skyddad av äganderätt. Förutom om annat uttryckligen angetts kommer allt du skickar till Saturnus, såväl material som information och annan kommunikation, att betraktas som icke-konfidentiellt och utan ägarrättsskydd. Saturnus kommer inte att ha några som helst skyldigheter när det gäller denna typ av material och förbehåller sig rätten att använda eller sprida material av denna typ i godtyckligt syfte, enligt gällande lagstiftning. Du är dessutom förbjuden att skicka eller överföra sådant som på något sätt bryter mot lagen, eller innehåller hot, obsceniteter, förtal, förolämpningar eller på annat sätt skadligt material. Dessutom godkänner du att du inte kan vidta juridiska åtgärder mot oss i samband med material du skickat in och du godkänner att du åtar dig att hålla oss skadeslösa om tredje part vidtar juridiska åtgärder avseende det material du skickar in.