Author: Saturnus

För att sammanfatta är Saturnus idag ett 130 år gammalt Malmöföretag, där 5:e generationen Liepe nu är aktiva. Vi jobbar med drickfärdiga drycker med fokus på glögg och snaps, där vi tillverkar eget men även åt andra. Hantverkstraditionen sitter i väggarna för det är vi mycket stolta. Utöver det vi tillverkar säljer vi andra dryckesvarumärken på uppdrag av större aktörer. Allt sker under samma tak, allt sker i Malmö. Mycket är samma, mycket är annorlunda men såhär 130 år senare står vi starkare än någonsin.