Kvalitet och miljö

Kvalitetsledningssystem

Saturnus kvalitetsledningssystem är certifierat enligt FSSC 22 000. En väl inarbetad kvalitetspolicy är av stor betydelse för vårt företags fortsatta utveckling. Vårt kvalitetssystem skall säkerställa att vi levererar säkra produkter med rätt kvalitet, i rätt tid och kvantitet.

Miljöpolicy

Syftet med Saturnus miljöpolicy är att vi, inom vad som är rimligt för vårt företag, skall bidra till att minska miljöbelastningen i samhället. Vi har därför ställt upp följande övergripande miljömål:       

  • Saturnus skall vid val av leverantörer så långt som möjligt prioritera de som har program för att minska sin påverkan på miljön.
  • Saturnus skall utifrån konsumentpreferenser, produktsäkerhetskrav och befintliga förpackningslösningar sträva efter att välja de som totalt sett ger den minsta miljöpåverkan.
  • Saturnus skall arbeta för att minimera antalet transporter och välja de mest resurseffektiva transportlösningarna.
  • Saturnus skall välja den miljömässigt bästa lösningen vid investeringar.
  • Saturnus ska aktivt arbeta med att byta ut råvaror till ekologiska alternativ och lansera fler ekologiska produkter.
  • Saturnus skall uppträda ärligt och öppet i vår externa information rörande vårt miljöengagemang.